Doelgericht automatiseren

Wij automatiseren en optimaliseren uw processen

Lees meer

Targeted automation

We automate and optimize your processes.

Read more

Doelgerichte automatisering.

Creatieve ideeën voor procesoptimalisatie bedenken en tot leven laten komen. Snel inspringen op veranderingen in de ICT markt. Dat vraagt om kwalitatief goede software en een betrouwbare partner die met je meedenkt.

Of het nu gaat om detachering, consultancy, maatwerk of ERP oplossingen Xolvio biedt één adres voor al je optimalisatie en automatisering vraagstukken.

Het is onze missie om dienstverlenende en productiebedrijven zo optimaal mogelijk te automatiseren: gemakkelijk, persoonlijk en precies op maat. Wij combineren een breed product- en diensten aanbod met vertrouwde partners. Persoonlijke service, unieke support en vaste contactpersonen bewijzen dit.

Targeted automation.

Develop creative ideas for process optimization and bring them to life. Rapidly pushing for changes in the ICT market. That requires quality software and a reliable partner that accompanies you.

Whether it's outsourcing, consultancy, customization or ERP solutions, Xolvio offers one address for all your optimization and automation issues.

Our mission is to automate service and production companies as easily as possible, easily, personal and precisely tailored. We combine a wide range of products and services with trusted partners. Personal service, unique support, and permanent contacts prove this.

Onze diensten

Our services


Cloud ERP

Generieke ERP software

It'll blow your mind

Wij ontwikkelen algemeen toepasbare modules voor bijvoorbeeld orderverwerking, planning, voorraad, productieregistratie en kwaliteitswaarborging, facturatie, HRM en financieel. Modules kunnen naadloos geïntegreerd of gekoppeld worden met bestaande applicaties. Onze software is als netwerkversie of als cloud-oplossing beschikbaar.

Universal ERP software

It'll blow your mind

We develop general purpose modules as for example, order processing, planning, inventory, product registration and quality assurance, billing, human resources and finance. Modules can be integrated or linked with existing applications. Our software is available as a network version or as a cloud solution.

Maatwerk

Op maat gemaakte oplossingen

See for yourself

Voor specifieke vragen maken wij oplossingen op maat. In gebieden waar generieke oplossingen niet volstaan, maken wij software oplossingen die precies aansluiten bij uw situatie. Specifieke oplossingen en generieke onderdelen gaan hand in hand voor het realiseren van een optimale ondersteuning van uw wensen.

Tailored solutions


See for yourself

For specific questions, we create custom solutions. In areas where generic solutions are not sufficient, we create software solutions that exactly fit your situation Specific solutions and generic parts go side by side in order to achieve optimal support for your requirements.

Conversies

Conversies en toepassingen

Checkmate

Wij verzorgen het op een hoger plan brengen van verouderde systemen. Denk hierbij aan het omzetten van op maat geschreven software naar nieuwe interfaces voor gebruik op pc en mobile devices. Wij zijn specialist in conversies van business basic gerelateerde platformen naar Windows georiënteerde Providex en op de cloud gebaseerde iNomads.

Conversions and applications

Checkmate

We take care of bringing obsolete systems to a higher level. Think of converting custom written software to new interfaces for use on PC and mobile devices. We are specialist in conversions of Business Basic related platforms to Windows oriented Providex and cloud-based iNomads.

Consultancy

Consultancy


At your service

Wij leveren ondersteuning bij het verbeteren van uw administratieve en bedrijfsprocessen. We bieden hulp bij het introduceren van (vernieuwde) automatiseringstools, begeleiden bij het uitrollen van nieuwe toepassingen en we bewaken samen met u het realiseren van de gewenste doelstellingen.

Consultancy


At your service

We provide support to improve your administrative and business processes. We offer help with introducing (renewed) automation tools, guide the deployment and roll-out of new applications and we monitor with you the achievement of the desired objectives.

Clearview

Optimally automated and
Clear view of your processes

Optimaal geautomatiseerd en
helderzicht op uw processen

Xolvio B.V. Amsterdam

Mr P.N. Arntzeniusweg 102
1098 GT Amsterdam
The Netherlands

Xolvio B.V. Weesp

Stationsplein 28
1382 AD Weesp
The Netherlands

Contact

 +31 20 770 39 33
 info@xolvio.nl
 www.xolvio.nl

Bankgegevens

Finance

Kvk 58569170 Btw/VAT nl853093131b01
Bank nl88 trio 0197 6926 99